SEO –
Sökmotoroptimering

Hjälp Google

förstå (och gilla!) din site

SEO står för Search Engine Optimization, eller Sökmotoroptimering som vi säger på svenska. Det innebär helt enkelt att man gör sidan lättförståelig för sökmotorer, främst för Google som är den dominerande sökmotorn här i Europa.

Sökmotorer har som mål att ge sökaren det svar den letar efter, och den sida som Google tror har de svaren hamnar högst upp i sökresultatet. Men om Googlealgoritmen inte förstår sidan, så kan den inte göra bra matchningar, utan väljer andra sidor till sökresultatet. 

Varje dag görs i snitt 55 miljoner (!) sökningar på Google, bara i Sverige! Genom att hjälpa Google para ihop din site med relevanta sökningar, kan du nå just de som söker efter det du och ditt företag erbjuder. Tänk vilken potential! Och den är helt gratis!!

SEO sökmotoroptimering Sökmotoroptimera för Google
Hur besökare ser en sida
Hur besökaren ser en sida VS. Google
Hur Google ser en sida
Organiska klick vs betalda 85%
Klickar på de tre första träffarna 75%
Lokal sök 30%
1 eller 2 ord 45%

Fler googlar

inför köp än frågar vänner

Visste du att …

  • …mer än 4 av 5 svenskar helst använder Google när de ska välja vilken produkt de ska köpa? 
  • …endast var femte sökning innehåller bara ett ord? Resten är längre fraser.
  • …det är 12 gånger fler organiska klick än annonsklick totalt? Bland annat beroende på att så många sökningar är långa sökfraser där inga annonser visas.
  •  …35 % av alla produktsökningar börjar på Google?
  •  …75 % av alla organiska klick är på de tre översta träffarna?
  • …1 av 10 sökningar är frågor?

(källa: Google, Moz och Jumpshot)

Tre anledningar

till att sökmotoroptimera

Att optimera sin sida för sökmotorer är en långsiktig investering. De förbättringar som görs nu kan driva trafik i flera år!

Få relevant trafik av besökare som är så intresserade att de aktivt sökt efter det du erbjuder. Helt gratis!

Besökare har högre förtroende för det organiska resultatet än det betalda. Vem som helst kan betala för översta placeringen men bara bra sidor lyckas komma högst i det organiska resultatet.

SEO + SEM =

bästa synergieffekten!

Ett enkelt sätt att driva trafik till en site är att skapa annonser i sökresultatet. De hamnar högst upp och får såklart många klick på direkten. Men om kassaflödet är skralt en månad och du behöver pausa dina annonser, då slutar också trafiken att komma, och kassaflödet blir ännu sämre.

SEO är därför ett utmärkt komplement till SEM (annonser i sökresultatet). För här krävs ingen klickbudget, och om du pausar optimeringen en månad så gör det inte så mycket, du kommer fortfarande synas i sökresultatet.

Precis som Google vill visa den bästa hemsidan högst upp i det organiska sökresultatet, så vill Google också visa den bästa sidan i de betalda sökresultatet. För att få det så blir annonser till sökmotoroptimerade sidor billigare!! 1+1=3!

Tre delar av SEO

som tillsammans optimerar din hemsida

Teknisk SEO - On page

För att synas i sökresultatet måste Google veta vad respektive sida på din site handlar om. Sökmotorer ser tex inte bilder som vi ser dem, och vet inte automatiskt vilken rubrik som är den viktigaste. Men det kan vi berätta för Google!

Genom att se på aspekter som sökordstäthet, H1-rubriker, metadata, alt-taggar och strukturerad data kan vi förtydliga vad sidan handlar om. På varje unik undersida!

För att optimeringen ska bli så bra som möjligt gör vi sökordsanalyser, letar relevanta long tail/fraser, följer rankingutvecklingen och analyserar konkurrensen.

Teknisk SEO - On site

Utöver att förtydliga vad varje undersida handlar om, kan vi även underlätta för Google på sitenivå. 

Vi vill göra sidan lätt att läsa för Google, ta bort störande moment och bevisa att sidan är trovärdig.

Är sidan logiskt uppbyggd och beskriven i en sitemap? Finns det många saknade sidor, sk 404? Hur ser länkningen ut mellan olika sidor? Vilka kopplingar finns till Analytics, sociala medier mm? Kan Google indexera? Är sidan mobilanpassad? osv

Vi hjälper er med båd